Ministry of Agriculture and Rural Development forecast pork’s price in the second quarter in 2015

Dựa vào số liệu điều tra sản lượng thịt hơi của Tổng
cục Thống kê vào ngày 1/4 và 1/10 hàng năm (tính từ 2009 – 2014) và số liệu giá
hàng tháng ở các chợ đầu mối của 2 vùng Nam và Bắc của Cục Chăn nuôi, Trung
tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo giá thịt
lợn quý II năm 2015 sẽ tăng nhẹ so với giá thịt lợn hơi quý I năm 2015, trung bình
quý II đạt từ 46.150 – 49.000đ/kg, tăng 170 đồng/kg so với giá thịt lợn hơi
trung bình quý I. Bên cạnh đó, sản lượng thịt lợn hơi năm 2015 dự báo đạt 3,4
triệu tấn, tăng 2,1% so với năm 2014.

 (Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn)