USDA forecasts pork production and pork output in 2015

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng thịt
lợn toàn cầu năm 2015 đạt 111,85 triệu tấn so với sản lượng ước tính năm 2014.
Trong đó sản lượng thịt lợn dự báo tăng lại ở hầu hết các quốc gia, tăng mạnh
nhất tại Trung Quốc 850 nghìn tấn, tiếp đến là Mỹ 529 nghìn tấn, Nga 170 nghìn
tấn. Ngược lại sản lượng thịt lợn hơi được dự báo giảm nhẹ tại EU và Hàn Quốc.

          Theo
USDA xuất khẩu thịt lợn toàn cầu dự báo đạt 7,19 triệu tấn trong năm 2015, tăng
260 nghìn tấn so với năm 2014. Nhập khẩu thịt lợn toàn cầu năm 2015 tăng khoảng
78 nghìn tấn so với năm 2014, đạt 6,3 triệu tấn.

USDA dự báo sản lượng thịt lợn của Việt Nam năm 2015
sẽ tăng nhẹ so với năm 2014, đạt 2,5 triệu tấn.

(Trung tâm
Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)