Category : Premix cocomix

◊ Khi trộn premix với nguyên liệu, cần trộn thật đều để đảm bảo premix được phân bố đều trong hỗn hợp, cũng như để đàn heo được ăn với thức ăn có độ đồng đều để cùng phát triển đến mức cao nhất là mục đích của COCOMIX.

HL1 – PREMIX TỔNG HỢP CHO HEO CON (15KG – 35KG)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

HL1 là một hỗn hợp cao cấp chọn lọc các acid admin, vitamin, nguyên tố vi lượng, chế phẩm men, chế phẩm acid… để tự trộn thức ăn cho heo con 15kg – 35kg đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

LỢI ÍCH:
– Cân bằng Canxi – Phospho, tạo khung xương vững chắc, thể hình heo con đẹp.
– Phát triển chiều dài thân tốt. Read More

HL2 – PREMIX TỔNG HỢP CHO HEO NHỠ (35KG – 70KG)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
HL2 là một hỗn hợp cao cấp chọn lọc các acid amin, vitamin, nguyên tố vi lượng, chế phẩm men, chế phẩm acid… để tự trộn thức ăn cho heo nhỡ 35kg – 70kg đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
LỢI ÍCH:
– Cân bằng Canxi – Phospho.
– Phát triển chiều dài thân tối ưu. Read More

HL3 – PREMIX TỔNG HỢP CHO HEO THỊT (70KG – XUẤT CHUỒNG)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
HL3 là một hỗn hợp cao cấp chọn lọc các acid amin, vitamin, nguyên tố vi lượng, chế phẩm men, chế phẩm acid… để tự trộn thức ăn cho heo thịt 70kg – xuất chuồng đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

LỢI ÍCH:
– Nở đùi, bung mông.
– Thể hình heo đẹp. Read More