Chăn nuôi quý I năm 2015 tăng trưởng ổn định

Giá 
trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quí I năm 2015 theo giá so
sánh 2010 ước tính đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 2,31% so với quý I năm 2014,
trong đó nông nghiệp đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt 6 nghìn
tỷ đồng, tăng 6,29%; thuỷ sản đạt 34 nghìn tỷ đồng tăng 3,64% (thấp hơn mức
tăng cùng kỳ các năm 2013, 2014 (giá  trị
sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quí I năm 2013 tăng 2,59%; năm 2014 tăng
2,43%)

Chăn nuôi
lợn phát triển khá tốt, dịch lợn tai xanh không xảy ra. Ước tính số lượng lợn
hiện tại của cả nước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thịt lợn
hơi xuất chuồng quý I ước tăng 4-5% so với cùng kỳ năm 2014.

Chăn nuôi gia cầm hồi phục khá và ổn định,
dịch cúm gia cầm tuy không bùng phát mạnh nhưng vẫn còn xảy ra ở một vài tỉnh.
Hiện tại thời tiết đang diễn biến thất thường, độ ẩm không khí cao làm giảm sức
đề kháng của đàn gia cầm và là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại, phát
triển do vậy người chăn nuôi cần tích cực chủ động trong công tác phòng chống
dịch bệnh. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước hiện tại tăng khoảng 3-3,5% so
với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý I tăng khoảng
5,5-6% so với cùng kỳ năm 2014.

(Vụ Kế hoạch)