Kết quả sản xuất Quý I của ngành nông nghiệp và chăn nuôi

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quí I năm 2015 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 2,31% so với quý I năm 2014, trong đó nông nghiệp đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt 6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,29%; thuỷ sản đạt 34 nghìn tỷ đồng tăng 3,64%.

Xuất khẩu, kim ngạch
xuất khẩu nông lâm thuỷ  sản tháng 3 năm
2015 ước đạt 2,12 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 3 tháng đầu năm 2015
lên gần 6,13 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, giá trị xuất
khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,92 tỷ USD, giảm 15,1%; Giá trị xuất
khẩu thuỷ sản ước đạt 1,27 tỷ  triệu USD,
giảm 20,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD,
giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2014. 

Chăn nuôi heo phát triển
tốt, ước tính số lượng heo hiện tại của cả nước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ
năm 2014.

Chăn nuôi gia cầm:
Chăn nuôi gia cầm hồi phục ổn định, dịch cúm gia cầm tuy không bùng phát mạnh
nhưng vẫn còn xảy ra ở một vài tỉnh. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tăng
khoảng 3-3,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng thịt các
loại: Theo số liệu ước tính của TCTK, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng quý I
tăng khoảng 1-1,5%, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tăng khoảng 2-2,5%, sản
lượng thịt heo hơi xuất chuồng tăng 4-5%, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất
chuồng tăng khoảng 5,5-6% so với cùng kỳ năm 2014.

Dịch cúm gia cầm:
Tính đến ngày 23/3/2015 cả nước còn 1 hộ chăn nuôi tại xã Long Mỹ, huyện Mang
Thít, tỉnh Vĩnh Long và 2 hộ thuộc xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 

Dịch heo tai xanh: Tính đến ngày 23/3/2015 cả nước không còn
tỉnh nào có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày.

Đối với thức ăn chăn
nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì sắn và các sản phẩm từ sắn vẫn là sản
phẩm xuất khẩu chính. Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong
tháng 3 năm 2015 ước đạt 599 nghìn tấn, với giá trị đạt 175 triệu USD đưa tổng
khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 3 tháng đầu năm 2015 đạt 1,37 nghìn tấn với
giá trị 420 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 22,7% về giá trị so cùng
kỳ năm 2014. Trong 2 tháng đầu năm 2015, ngoại trừ thị trường Philippine giảm
(khối lượng giảm 52,5%; giá trị giảm 53,56%), hầu hết các thị trường tiêu thụ
lớn đều tăng mạnh.  

Giá trị nhập khẩu
nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 3/2015 ước đạt 272
triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 834 triệu USD,
tăng  28,2% so với cùng kỳ  năm 2014. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm
mặt hàng này là Achentina (chiếm 33,8% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (27,8%) và
Trung Quốc (7,9%).

(Trung tâm
TH&TK, Bộ NN&PTNT)