Phú Thọ: chăn nuôi lợn năm 2014 đạt gần 2,5 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2006-2014 đạt 8,4%/năm, trong đó chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò) đạt 8,42%/năm. Giá trị sản xuất chăn nuôi lợn tăng 8,21%/năm. Chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2006-2014 tăng 9,51%/năm.

Năm 2014 giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2020) chăn nuôi gia súc đạt 2.793,5 tỷ đồng (trong đó chăn nuôi lợn đạt 2.485 tỷ đồng) chiếm 64,6% tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Chăn nuôi gia cầm chiếm 32,66% (đạt 1.412,2 tỷ đồng). Phú Thọ xác định vật nuôi chủ lực là lợn, gà, bò.