Tập huấn giết mổ lợn nhân đạo

Cục Thú y vừa phối hợp với Tổ chức Bảo vệ động
vật thế giới (WAP) tổ chức lớp Tập huấn giảng viên nguồn về giết mổ lợn nhân
đạo.
Tham dự lớp tập huấn gồm 10 học viên là cán bộ phụ trách công tác kiểm dịch vận
chuyển, kiểm soát giết mổ động vật thuộc Cục Thú y, các Cơ quan thú y vùng I và
II, các Chi cục Thú y Hà Nội và Hải Phòng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Lớp
tập huấn được các giáo viên là chuyên gia về phúc lợi động vật của Tổ chức Bảo
vệ động vật thế giới giảng dạy.

Đây là lớp tập huấn giảng viên nguồn đầu tiên về
giết mổ lợn nhân đạo cho các cán bộ thú y tại Việt Nam. Các học viên đã được
học và thực hành về tập tính tự nhiên của lợn, Stress và chất lượng thịt, cố
định và gây choáng lợn bằng điện. Tại mỗi phần học, các học viên được học về lý
thuyết, xen kẽ bằng các bài thực hành và đi thực địa tại cơ sở giết mổ, chợ
kinh doanh thịt lợn. Đặc biệt các học viên được kiểm tra cuối kỳ và tất cả học
viên đều nắm bắt các kỹ năng đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nhằm hỗ trợ cho
công tác của họ. Kết thúc khóa học, các học viên đều cho rằng, khóa học
này rất thiết thực, cung cấp lý thuyết chuyên môn và thực hành cần thiết cho
công việc tập huấn sau này của họ trong công tác kiểm dịch, vận chuyển và kiểm
soát giết mổ lợn.

Cục Thú y có kế hoạch đưa chương trình tập huấn
về giết mổ lợn nhân đạo trong đào tạo, tập huấn về công tác kiểm dịch vận
chuyển, kiểm soát giết mổ cho các cán bộ thú y đang thực hiên công tác kiểm
dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, đồng thời tuyên truyền cho người kinh doanh
thịt và người tiêu dùng nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất
lượng thịt lợn.

 

(Cục Thú y)