Tình hình chăn nuôi tháng 5 năm 2015

Theo
dõi của Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cho biết tháng 5 năm 2015, chăn nuôi phát triển ổn định, giá bán vẫn ở mức có
lợi cho người chăn nuôi, xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi
nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô gia trại, trang trại. Theo kết quả báo cáo sơ
bộ tổng điều tra 1/4/2015 của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 1/4/2015 cả nước
có 2,6 triệu con trâu, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm trước; 5,3 triệu con bò,
tăng 2,7%;  đàn bò sữa tiếp tục phát
triển,  đạt 253,7 nghìn con, tăng 53,2
nghìn con (+26%) so cùng kỳ năm trước. Tổng số lợn của cả nước có 27,1 triệu
con, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi lợn hiện đang phát triển
tương đối tốt do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi vẫn ở mức có
lợi cho người chăn nuôi. Tổng số gia cầm của cả nước có 327 triệu con, tăng
4,0% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, đảm bảo an
toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ
lẻ có xu hướng giảm dần.

Đàn
lợn: Theo kết quả điều tra sơ bộ tại thời điểm 1/4/2015 tổng số lợn của cả nước
có 27,1 triệu con, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chăn nuôi lợn hiện đang
phát triển tương đối tốt do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi
vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Một số tỉnh đang tiến hành quy hoạch lại
vùng chăn nuôi tập trung nên xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn
nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô ngày càng lớn hơn theo quy mô gia trại,
trang trại.    

Đàn
gia cầm: Theo kết quả điều tra sơ bộ tại thời điểm 1/4/2015 tổng số gia cầm của
cả nước có 327 triệu con, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian qua
dịch cúm gia cầm vẫn xuất hiện tại một vài tỉnh, kết hợp với thời tiết nắng
nóng và thay đổi thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi
gia cầm trong nước. Chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh
ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng
giảm dần.

Về tình
hình dịch bệnh: Cả nước hiện nay còn 1 hộ tại địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình,
tỉnh Vĩnh Long và 2 hộ tại xã Ea Lê, Ya Tờ Mốt huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk chưa qua
21 ngày. Song cả nước không còn tỉnh nào có dịch lợn tai xanh.

Kim
ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2015 ước đạt 2,37 tỷ USD, ưa giá
trị xuất khẩu của ngành 5 tháng đầu năm 2015 lên 11,4 tỷ USD, giảm 7,3% so ới
cùng kỳ năm 2014. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước
đạt ,62 tỷ USD, giảm 7,4%, giảm rất mạnh ở các mặt hàng như gạo (14,6%) và cà
phê 38%); Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,41 tỷ USD, giảm 17%, giảm rất
mạnh ở thị ường lớn nhất là Mỹ (30,13%); Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản
chính ước đạt ,69 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong
đó khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng này ước tính đạt 449
nghìn tấn, với giá trị đạt 131 triệu USD đưa tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng
này 5 tháng đầu năm 2015 đạt 2,41 triệu tấn với giá trị 725 triệu USD, tăng
50,9% về khối lượng và tăng 44,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2014. Trong 4
tháng  đầu năm 2015, Trung Quốc vẫn là
thị trường nhập khẩu chính chiếm 89,41% thị phần, tăng 46,47% về khối lượng và
tăng 42,87% về giá trị.  

Giá
trị nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2015 ước đạt
9,25 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhập khẩu một số
mặt hàng chính đạt khoảng 7,13 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá
trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 5/2015
ước đạt 211 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 đạt 1,38 tỷ
USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2014.Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt
hàng này là Achentina (chiếm 36,2% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (19,5%) và
Trung Quốc (7,7%).

Ước lượng
khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 5/2015 đạt 183 nghìn tấn với giá trị
83 triệu USD,  đưa khối lượng nhập khẩu
mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 732 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu
đạt 349 triệu USD, giảm 0,4% về khối lượng và giảm 19,1% về giá trị so với cùng
kỳ năm 2014.

Ước
tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 5/2015 đạt 634 nghìn tấn với giá trị
đạt 146 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm
2015 đạt 2,87 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 622 triệu USD, tăng 30,3% về
khối lượng và tăng 16,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Braxin, Achentina
và Ấn Độ là ba thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt
74,3%; 17,9% và 4,4% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. 

(Trung tâm Tin học và
Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)