TOPGAIN number 1

Dành cho : heo con theo mẹ

Công dụng :

Tập ăn cho heo con từ 1 tuần tuổi đến 1 tuần sau cai sữa.

Có mùi vị như sữa mẹ giúp heo con mau biết ăn.

Áp dụng “CÔNG NGHỆ SINH HỌC” trong chăn nuôi.

Sản phẩm có kháng thể đặc hiệu chống tiêu chảy.

Trọng lượng lúc 28 ngày tuổi đạt từ 7kg đến 7,7kg.

Nên cho ăn ít nhất 1 con 2 kg thức ăn tập ăn Gain 1 này.