Tình hình chăn nuôi tháng 2

Chăn nuôi heo gặp nhiều thuận lợi, nguồn cung nhiều do nhu cầu tái đàn tăng mạnh từ trước tết nguyên đán. Ước tính tổng số heo của cả nước tháng hai năm 2015 tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Đối với chăn nuôi gia
cầm thì do nắm bắt được nhu cầu sử dụng các sản phẩm gia cầm của người dân
trong dịp Tết gia tăng nên thời gian gần đây các hộ chăn nuôi tập trung tái
đàn. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng hai năm 2015 tăng khoảng 3% so
với cùng kỳ năm 2014.  Tính đến ngày
24/2/2015 cả nước còn 01 ổ dịch cúm gia cầm tại 01 hộ chăn nuôi ở ấp 1, xã Đại
Hải, huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng chưa qua 21 ngày.

Giá trị nhập khẩu
nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 2/2015 ước đạt 170
triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 2 tháng 
đầu năm 2015  đạt 496 triệu USD,
tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2014.Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng
này là Hoa kỳ (chiếm 35,2% thị phần), Hoa Kỳ (25,2%) và Trung Quốc (9,3%).

Ước tính khối lượng
đậu tương nhập khẩu trong tháng 2/2015 đạt 173 nghìn tấn với giá trị 85 triệu
USD,  đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng
này trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 221 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 110
triệu USD, tăng 10,2% về khối lượng và giảm 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm
2014.

Ước tính khối lượng
ngô nhập khẩu trong tháng 2/2015 đạt 571 nghìn tấn với giá trị đạt 131 triệu
USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm 2015  đạt 1,3 triệu tấn, giá trị nhập khẩu  đạt 301 triệu USD, tăng 8,6% về khối lượng và
giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Bra-xin, Achentina và Ấn Độ là ba
thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt 86,9%; 4,8% và 4,4%
tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. 

(Trung tâm tin học và Thống kê)